Bezoek uit Nieuw-Zeeland!

Bezoek Nieuw Zeeland STAGATHA

Stichting STAGATHA mocht deze zomervakantie speciale bezoekers ontvangen. Joop en Catherina de Mooy uit Auckland Nieuw Zeeland en hun dochter Eugenie de Mooy hadden te kennen gegeven een bezoek te willen brengen aan de kerk van Harreveld, de daarbij behorende pastorietuin en het kerkhof met de muurstaties.

Het bezoek stond in het teken van de ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden rondom het kerkgebouw van Harreveld. Met interesse werd het prachtige interieur, met de muurschilderingen van Jos ten Horn en de grote houten beelden, bewonderd en besproken. Deze houten beelden werden in 1985 gerestaureerd door Henk de Mooy. Ook de huidige expositie betreffende de schilderijen van Bernard Kolkman kreeg veel aandacht.

Joop heeft dierbare herinneringen aan Harreveld: Zijn ouderlijk huis aan de Kerkstraat, de Canisiusschool maar zeer zeker ook de St. Agatha kerk. Hij is er gedoopt en is er als schooljongen misdienaar en later acoliet geweest. Hij kan er honderduit over vertellen hoe de jonge jongens tijdens schooltijd als misdienaar mochten dienen bij een huwelijk of begrafenis. En na afloop een broodje eten bij Café De Boer terwijl de andere leerlingen zaten te zwoegen in de klas. De klingelbuul die werd gehanteerd voor de collectes, het koor met Wieggers Jan. Zijn opa, vader, moeder en veel familieleden zongen bij het koor. Zijn interesse in Harreveld is altijd gebleven, ook al is hij ruim 45 jaar woonachtig in Nieuw Zeeland. Zoals hij het zelf zegt: Je kunt een jongen wel uit Harreveld halen, maar je kunt Harreveld niet uit de jongen halen.

Zowel Joop als Catherina zijn bijzonder ingenomen met het initiatief van STAGATHA voor het behoud van het kerkgebouw voor Harreveld. Vanuit Nieuw Zeeland hebben zij de ontwikkelingen middels de website gevolgd. Met het behoud van het kerkgebouw, dat het predicaat rijksmonument draagt, blijft de cultuurhistorie en kunst bewaard niet alleen voor Harreveld maar voor de hele regio. Dat is zoals zij het zien en dat initiatief willen zij graag steunen in de vorm van de aankoop van een obligatie. René Domhof, voorzitter van de stichting STAGATHA, is blij met alle bijdragen die STAGATHA mag ontvangen vanuit de gemeenschap, maar een obligatie te mogen overhandigen aan deze tegenvoeters uit Nieuw Zeeland vindt hij toch speciaal. Met bijzondere erkentelijkheid en een woord van dank voor de warme belangstelling en de financiële bijdrage overhandigt hij de obligatie aan Joop de Mooy.

‘Een paar stenen van dit prachtige gebouw’, lacht Joop, ‘ik doe het graag en onderschrijf het belang’. Joop en Catherina de Mooy zijn van mening dat een rijksmonument als het kerkgebouw van Harreveld voor toeristen interessant is om te bekijken. Wanneer zij weer in de gelegenheid zullen zijn om Harreveld te bezoeken; dat is de vraag, maar de ontwikkelingen zullen zij met interesse blijven volgen. Zij wensen de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten veel succes met het vervolg.

Recent nieuws