Hoorzichtingen succesvol verlopen

Op 17 en 20 oktober 2022 hebben de hoorzittingen plaatsgevonden om gelovigen kans te geven gehoor te geven aan de plannen. Naast de mensen van de parochiebestuur Paulus-Ludger was er een gering aantal toehoorders aanwezig. Er zijn op beide avonden geen bezwaren ingediend tegen het ontheiligen van de kerk.

De laatste Eucharistieviering vindt plaats op 18 december 2022.

Recent nieuws