Onze checklist voor 2022

Voor Stichting STAGATHA zal 2022 nog in het teken staan van het opzetten van de administratie, het afwikkelen van de koop en overdracht en de ontheiliging van de kerk. We gaan er dus vooral voor zorgen dat alles achter de schermen klaarstaat voor een vliegende start in 2023!

Na 23 december moet de kerkelijke kunst worden nagelopen aan de hand van het Catharijne advies. Omdat het kerkgebouw een museaal karakter krijgt, kan de kunst bewaard blijven. We hebben handvaten ontvangen hoe dit aan te pakken en zullen dit gedegen doorlopen.

Bovendien wordt oud fotomateriaal dat in de kluis ligt door Fons Krabben gesorteerd. Het kerkelijke archief dat ook in de kluis ligt, gaat naar het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers. Zo blijft dit behouden voor latere generaties.

De kruiswegstaties buiten worden voorzien van stickers met korte teksten die het lijdensverhaal weergeven. Dit ter voorbereiding voor het museum maar ook om meer kenbaarheid te geven aan het verhaal achter de staties.

Vanaf volgend jaar (2023) kunnen we dan aan de slag met het museum, niet kerkelijke activiteiten in de ontmoetingsruimte, afspraken over de verschillende vormen van afscheidsvieringen et cetera. We kijken uit naar deze nieuwe stap in een vertrouwd gebouw.

Recent nieuws