Alles heeft een begin!

Ook het ten uitvoer kunnen brengen van onze herbestemmingsplannen. Hieraan voorafgaand zal eerst de ontheiliging van de kerk moeten plaatsvinden.

Op maandag 17 en donderdag 20 oktober 2022 vindt er om 20.00 uur in de kerk een hoorzitting plaats voor de leden van de geloofsgemeenschap H. Agatha te Harreveld. De avonden worden georganiseerd door de Beheercommissie H. Agatha Harreveld en het Parochiebestuur HH Paulus en Ludger Groenlo.

Het doel van deze zittingen is om de leden te horen over het voorgenomen besluit om de kerk te onttrekken aan de goddelijke eredienst. In het herbestemmingsplan van de Stichting STAGATHA is opgenomen dat de kerk beschikbaar blijft als ruimte voor woord- en gebedsvieringen.

Recent nieuws