Het verhaal van de heilige Agatha

Er zijn vanuit de geloofsgemeenschap geen bezwaren op de ontheiliging van de kerk binnengekomen.

Op 18 december vindt de laatste Goddelijke eredienst plaats: Dan wordt de monstrans met de geconsacreerde hostie aan het eind van de viering door pastoor De Jong meegenomen. Ook wordt de relikwie uit het altaar verwijderd. Deze relikwie van de heilige Agatha vindt een nieuwe plek in het altaar van de basiliek in Groenlo.

_______________________________

Agatha was een telg uit een voornaam geslacht. Zij stierf omstreeks 250 de marteldood in de Siciliaanse stad Catania. De legende vertelt dat Agatha zich als maagd aan Christus had toegewijd en daarom weigerde te huwen met stadhouder Quintilianus. Dat kwam haar duurte staan: ze onderging verschillende martelingen. Een van haar borsten werd met een tang afgesneden. In de gevangenis kreeg ze een verschijning van de heilige apostel Petrus. Die genas haar verwondingen en voorzag Agatha van een nieuwe borst. Na nieuwe martelingen overleed ze.

Agatha is een van de Zeven Martelaressen die worden genoemd in de Romeinse Canon, het eerste eucharistische gebed van de Romeinse Ritus. De verering van Agatha is het grootst in Zuid-Italië en Sicilië. Daar geldt ze vooral als schutspatroon tegen het uitbarsten van de Etna.

(bron: KRO-NCRV)

Recent nieuws